கிராம அபிவிருத்தி, பயிற்சி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம்

முகவரி:
24/4, காசல் வீதி,
கொழும்பு 08,
இலங்கை.
தொலைபேசி:
+94 112 695 579
தொலைநகலி:
+94 112 696 592
நானாவிதத் தகவல்:

Contact Details

නම සහ තනතුර දුරකථන අංක විද්‍යුත් තැපෑල
අධ්‍යක්ෂ 0714435234 / 0764655352 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
එම්.එස්.එස්. නස්ලි මිය
නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ
+94771201697 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
ඩබ්.එච්. සිරිසේන මයා
පුහුණු හා පර්යේෂණ නිලධාරි
+94 779 189 709 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
මංගලිකා වනසුන්දර මිය
පුහුණු හා පර්යේෂණ නිලධාරි
+94 718 263 500 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
චම්පා අල්විස් මිය
පුහුණු හා පර්යේෂණ නිලධාරි
+94 718 012 162 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
නිහාල් වීරසුරිය මයා
පුහුණු හා පර්යේෂණ නිලධාරි
+94 718012033 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
ඒ.එම්.එස්. අතපත්තු මයා
පුහුණු හා පර්යේෂණ නිලධාරි
+94 718 012 155 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
චිත්‍රලතා ජයසිංහ මිය
පුහුණු හා පර්යේෂණ නිලධාරි
+94 779 016 748 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
ප්‍රියශාන්ත කාරියවසම් මයා
පුහුණු හා පර්යේෂණ නිලධාරි
+94707351431  
නිශාන්ත රණතුංග මයා
සංවර්ධන නිලධාරි
+94 777 542 044 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
ආර්.එම්.කේ. බණ්ඩාර මයා
සංවර්ධන නිලධාරි
+94 716 319 359 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
ඩබ්. අනුෂා ප්‍රියංජනි මිය
සංවර්ධන නිලධාරි
+94 714 086 303 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
දිලිනි රණසිංහ
සංවර්ධන නිලධාරි
+94702684981 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
ඩි.එම්.ඩි.නිසංසලා ප්‍රියංගනි
සංවර්ධන නිලධාරි
+94763705302 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
කේ.ඩබ්.අයිරාංගනි
සංවර්ධන නිලධාරි
+94718050793 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
ඩබ්.ඒ.එස්.නිරෝෂිකා රූපසිංහ
සංවර්ධන නිලධාරි
+94775565217 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
කේ.ජී.පී. පත්මිණි මෙනවිය
කළමනාකරණ සහකාර
   
පි.ඊ නදිශානි
කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි
+94704222259 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
රුවනි කාංචනා විමලරත්න
කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි
+94705809336 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
ප්‍රසන්න කරුණාරත්න
කාර්යාල කාර්ය සහයක
+94771393522 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
ඩබ්.ආර්.ඒ.පි. ජයකුමාර
කාර්යාල කාර්ය සහයක
+94769455780 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
තාරක දිල්ශාන්
රියදුරු
+94772905783  
රජිත ලක්ෂාන්
රියදුරු
+9476915025575 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
ඩී.ඒ. නිශාන්ත පෙරේරා මයා
රියදුරු
+94 712 165 704  
ஒரு மின்-அஞ்சலை அனுப்புக. * எனக் குறியிட்ட புலங்கள் கட்டாயம் நிரப்பப்பட வேண்டியவை.